Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

  •  024-3886998

Vervelend, dat u bij een schade betrokken bent geweest. Maar we gaan u gelijk helpen.

Hieronder treft u het algemeen schadeformulier aan. Dit formulier kunt u gebruiken wanneer er geen aanrijding is geweest. 

U kunt de gegevens van de schade direct vanaf uw scherm invullen. Er hoeft geen pen meer aan te pas te komen.

We maken het u graag gemakkelijk.

 

Uw gegevens
Verzekeringsgegevens
Wat is er gebeurd
Wat is beschadigd of verloren gegaan

Ondergetekende verklaart: vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben verstrekt en beantwoord en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen; dit formulier en de eventueel nog te verstrekken gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; en van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

Dit formulier werd digitaal ingevuld via de website van Bureau Beverwijk Voor zover nodig wordt Bureau Beverwijk hiermee door de aanvrager gemachtigd dit formulier namens hem/haar rechtsgeldig te ondertekenen.